Публічний договір (оферта)

про надання платних послуг хостингу і реєстрації доменних імен.


м. Київ 2018 рік.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Майкрокосмік», що діє на підставі статуту, іменоване надалі «Виконавець» з одного боку, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, що надалі іменується «Абонент», абонентське обслуговування в мережі Інтернет (далі Послуги). Цей договір оферти є публічним, і згідно ст. ст.. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної Оферти (далі Договора) Абонентом і Виконавцем.
 

Терміни і визначення, що використовуються в цьому Договорі.


Аккаунт — сукупність прав користувача по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля і домашнього каталогу.

Домен — область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) Домен ідентифікується ім’ям домену.

Реєстрація домену — занесення інформації про домен і його адміністратора в реєстр доменних імен з метою забезпечення унікальності використання домену, а також отримання прав на адміністрування домену адміністратором.

E-mail – електронна пошта.

Web-сайт — електронне представництво Абонента в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактивний ресурс.

Dns-сервери — сервери доменних імен, що містять конфігураційні файли зареєстрованого домена.

Логін — унікальний для веб-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Абонента.

Пароль — набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Абонента.

Спам — масова розсилка листів з інформацією рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Інтернету без їх згоди, використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і таке інше) як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої частини Інтернету були здійснені ці дії.

Хостинг – розміщення web-сайту і електронної пошти Абонента на сервері Виконавця.
 

1. Загальні положення

1.1. За даною угодою Виконавець бере на себе обов’язок надавати Абонентові такі послуги:

— відкриття аккаунту (з наданням унікального логіна і пароля, що дозволяють йому розміщувати інформацію на устаткуванні Виконавця);

— виділення Абонентові дискового простору на устаткуванні Виконавця відповідно до вибраного і сплаченого тарифного хостингу-плану для розміщення web-сайту Абонента і зберігання на вказаному просторі інформації Абонента протягом термінів, встановлених цим Договором;

— реєстрацію і продовження реєстрації доменних імен Абонента;

— підтримку первинного і вторинного сервера імен DNS для використовуваних доменів;

— можливість використання всіх доступних програм і функцій відповідно до вибраного і сплаченого тарифного плану;

— здобуття Абонентом необхідних для підключення до послуг і налаштування програмного забезпечення консультацій по електронній пошті і телефону технічної підтримки;

— інші послуги, описані на сайті Виконавця mchost.com.ua

1.2. Розмір і технічні характеристики хостінг-аккаунта для розміщення web-сайту Абонента, а також вартість послуг за даною угодою визначаються тарифним планом Абонента згідно інформації, наданої на сайті Виконавця на сторінці: http://www.mcsite.com.ua/hosting-domen.html

1.3. Вартість і умови реєстрації доменних імен визначені і описані на сайті Виконавця на сторінці: http://www.mcsite.com.ua/registratsiya-domena.html


2. Права і обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язався:

2.1.1. Надавати послуги, вказані в п.1 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору і в рамках вибраного і сплаченого Абонентом тарифного плану.

2.1.2. Забезпечувати постійне цілодобове підключення устаткування, використовуваного для розміщення і обслуговування web-сайту Абонента до мережі Інтернет за винятком періодів, необхідних для проведення технічних робіт.

2.1.3 Не розголошувати дані Абонента, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.1.4. Сповіщати Абонента про зміни тарифів на Послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов цього Договору не менше, ніж за 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця і повідомляючи Абонента за адресою його e-mail

2.2. Абонент зобов’язався:

2.2.1. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно з вибраним тарифним планом і на умовах цього Договору.

2.2.2. Дотримувати правила надання послуг, вказані в Додатку № 1. 

2.2.3. Самостійно стежити за терміном закінчення дії домену.

2.3. Абонент підтверджує, що інформація про себе, надана ним Виконавцю з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною.

2.4. Абонент негайно повідомляє Виконавця про будь-які зміни інформації, надана ним Виконавцю, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього строку делегування доменного імені.

2.5. Абонент погоджується:

2.5.1. із складом та змістом персональних даних, які оброблятимуться;

2.5.2. цілями та метою обробки, для яких призначаються персональні дані, а також правовими підставами для обробки;

2.5.3. із передачею персональних даних Адміністратору як розпоряднику персональних даних (оператору) з метою виконання договору з реєстрації та супроводу доменного імені;

2.5.4. із зберіганням Виконавцем та Адміністратором персональних даних протягом строку дії договору з реєстрації та супроводу доменного імені та/або з моменту створення Виконавцем запису про контакт в Реєстрі до моменту видалення контакту з Реєстру;

2.5.5. із правом Адміністратора зберігати персональні дані Абонента після видалення контакту з Реєстру протягом строку позовної давності, визначеної законом, а також за необхідності використовувати їх як доказ з метою захисту своїх законних прав та інтересів, у тому числі у справах за участю Виконавця та/або Абонента;

2.5.6. із правом Абонента як суб’єкта персональних даних, що передбачені чинним законодавством України та/або Загальним регламентом про захист даних.

2.6. Абонент знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації може бути публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.


3. Вартість послуг і порядок розрахунків.

3.1. Вартість послуг визначається прейскурантом цін викладеному на сайті Виконавця. Оплата послуг здійснюється шляхом авансових платежів, одержання яких підтверджуються Виконавцем шляхом надсилання електронного повідомлення на e-mail Абонента.

3.2. Вартість послуг і порядок оплати можуть бути змінені Виконавцем у відповідності з п. 2.1.4 цього Договору. Якщо Абонент не згоден з відповідними змінами він зобов’язаний повідомити про це Виконавця письмово (по e-mail) до закінчення терміну їх введення, вказаного в повідомленні Виконавця. В цьому випадку цей Договір припиняє свою дія з моменту введення нових умов оплати і після завершення передплаченого Абонентом періоду. Відсутність повідомлення з боку Абонента означає його згоду із змінами і цей Договір продовжує діяти з врахуванням нових умов.

3.3. Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова і загальна інформація передається Виконавцем Абонентові виключно за допомогою контактного e-mail Абонента. Абонент несе відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail. Виконавець не приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень, рахунків і листів на e-mail Абонента.

3.4. При порушенні Абонентом визначеного цим договором порядку розрахунків Виконавець має право припинити надання Послуг Абонентові. Протягом 30-ти (тридцяти) днів з дати утворення нульового балансу на рахунку Абонента логін Абонента і вміст його Web-сайта зберігаються за Абонентом. Після закінчення цього терміну вміст аккаунта Абонента може бути автоматично видалений, а Договір розірваний.


4.Особливі умови і відповідальність Сторін

4.1. Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Абонентові в результаті користування або неможливості користування Послугами, у тому числі за збиток, понесений Абонентом в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, змін функцій і інших причин.

Розмір відповідальності Виконавця обмежений виключно наданням додаткового часу користування web-сайтом залежно від часу перерви в наданні послуг. Упущена вигода Абонента відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

4.2.Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

4.3. Виконавець не відповідає за вміст інформації, передаваної Абонентом по мережі Інтернет.

4.4. Абонент самостійно відповідає за вміст інформації, передаваної їм або іншою особою під даними Абонента по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) особам або майну громадян, юридичним особам, державі або етичним принципам суспільства.

4.5. Абонент бере на себе повну відповідальність і ризики, зв’язані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет і що надаються Абонентові за допомогою послуг Виконавця.

4.6. Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкційованого його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля, що сталася з вини третіх осіб, клієнт має право направити в адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Абонента. Реєстратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, що зробили крадіжку і що заподіяли збиток Абонентові. Абонент самостійно вирішує, в які компетентні органи йому слід звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів з метою залучення винних до встановленої законом відповідальності і відшкодування за їх рахунок заподіяного йому збитку.

4.7. Сторони зобов’язалися забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль і ім’я) Абонента.
 

5. Обставини непереборної сили (форс-мажор).

5.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобов’язань, якщо таке невиконання пов’язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор). До таких обставин відносяться: стихійні лиха, аварії, громадські безлади, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, набирання чинності законодавчих актів, розпоряджень і постанов державних органів і інші обставини, не залежні від волі сторін.

5.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана письмово сповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.

5.3. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобов’язань відсовується пропорційно часу дії відповідної обставини.

6. Порядок розгляду претензій і суперечок

6.1. Претензії Абонента по Послугах, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово і в строк не пізніше за 5-ти календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація прямує за допомогою електронного або факсимільного зв’язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Абонента складає не більш за один місяць з моменту належного повідомлення.

6.2. Для вирішення технічних і юридичних питань при визначенні провини Абонента в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації та експертів.
 

7. Інші умови

7.1. Сторони визнають факсимільне відтворення підписів осіб, уповноважених на підписання Договору, Додатків, змін і доповнень до нього.

7.2. Сторони мають право передати або доручити виконання своїх прав і обов’язків за Договором третій стороні, заздалегідь повідомивши про це іншу сторону не менше чим за 10 календарних днів.

7.3. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

7.4. Виконавець та Абонент дають згоду дотримуватися Єдиної політики вирішення доменних спорів, .UA Політики вирішення спорів про доменні імена, Правил до неї та Додаткових Правил Всесвітньої організації інтелектуальної власності до неї, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів відповідних доменів

7.5. Виконавець та Абонент дають згоду на блокування, видалення або переделегування доменного імені у порядку, передбаченому .UA Політикою вирішення спорів про доменні імена, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів.


 

8. Момент укладення Договору, термін його дії порядок зміни і розірвання.

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту внесення Абонентом оплати за послуги Виконавця і діє протягом терміну, визначуваного тарифним планом Абонента.

8.2. Після закінчення терміну дії Договору, встановленого п. 8.1, якщо Абонент продовжує користуватися послугами Виконавця і за відсутності заперечень Сторін, виражених у письмовій формі по e-mail, Договір вважається продовженим на наступний термін на тих же умовах. Встановлене цим пунктом правило продовження терміну Договору застосовується у всіх подальших випадках продовження терміну Договору.

8.3. В разі порушення Абонентом умов цього Договору Виконавець має право розірвати договір в однобічному порядку, з одночасною відправкою Абонентові письмового повідомлення на e-mail Абонента. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення Абонентові.

8.4. Абонент має право у будь-який час і без пояснення причин в однобічному порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

8.5. В разі дострокового припинення дії цього Договору Виконавець при наданні Абонентом відповідних документів проводить повернення останньому грошових коштів в розмірі, пропорційному вартості невикористаного ним об’єму Послуг. Повернення грошових коштів не здійснюється, якщо Договір припинений унаслідок порушення Абонентом умов п. 2.2.2. цього Договору.

8.6. Виконавець залишає за собою право без пояснення причин не подовжувати цей Договір з Абонентом. Про що Виконавець зобов’язаний повідомити Абонента по e-mail не пізніше, ніж за 15 днів до дати закінчення дії Договору.

8.7. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору сторони керуються чинним законодавством України.

8.8. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов’язану з цим Договором і зобов’язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов’язань.

8.9. Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких документів, включаючи, зміну власника, організаційно-правової форми і ін., а також паспортних, контактних і інших даних Абонента — фізичної особи:

8.9.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Абонента шляхом розміщення повідомлення про це на своєму сайті.

8.9.2. Абонент відповідні зміни проводить за допомогою надсилання повідомлення на e-mail виконавця.

8.10. У разі розірвання договору між Виконавцем та Абонентом, доменне ім’я повинно бути передано на обслуговування іншому реєстратору без відміни делегування такого доменного імені. Нового реєстратора вибирає Абонент.

9. Порядок вирішення суперечок.

9.1. Суперечки та розбіжності за даним Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — відповідно до чинного законодавства України.
Додаток № 1

до Договору оферти

Правила надання послуг
 

1. Правила є невід’ємною частиною Договору оферти.

2. Виконавець надає сплачені Абонентом Послуги, обумовлені в Договорі, а також забезпечує роботу технічної служби підтримки, обумовлену в регламенті роботи, опублікованому на сайті Виконавця.

3. Абонент повинен самостійно охороняти від поширення і публікації привласнені Абонентові ім’я користувача (логін), ідентифікаційний номер аккаунта і пароль. У разі обнародування цієї інформації відповідальність за всі дії, здійснені під логіном і паролем Абонента ним самим або третіми особами, повністю лежить на самому Абонентові. Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом за збиток будь-якого роду, понесений їм у зв’язку з втратою їм своїх реквізитів доступу до аккаунту і web-сайту.

4. Всі доменні імена і сайти, розташовані в рамках підтримуваного за даною угодою аккаунта, повинні належати Абонентові. Розміщення доменних імен і сайтів, що належать третім особам, не допускається.

5. Налаштування і запуск будь-якого додаткового або нестандартного програмного забезпечення здійснюється лише після узгодження з технічною підтримкою Виконавця.

6 Абонентові забороняється:

6.1. Використовувати Послуги для передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що порушує чинне українське або міжнародне законодавство;

6.2. Публікувати або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі комп’ютерні «віруси», інші шкідливі програми або здатне порушити нормальну роботу комп’ютерів, доступних через мережу Інтернет;

6.3. Підробляти службову інформацію в заголовках повідомлень, що розсилаються в телеконференції або за допомогою електронної пошти;

6.4. Фальсифікувати свою ip-адресу, а також адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, при передачі даних в мережу Інтернет;

6.5. Встанвлювати на серверах Виконавця програмне забезпечення, що не має прямого відношення до послуги віртуального хостингу (наприклад, проксі-сервери, socks-сервери, irc-сервери, irc-боти, сервери миттєвих повідомлень і таке інше), а також будь-яке програмне забезпечення, функціювання якого порушує інтереси інших Абонентів.

6.6. Здійснювати масову розсилку повідомлень (спаму), як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів, за допомогою електронної пошти. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може слугувати підставою для включення адреси в який-небудь список для масової розсилки повідомлень. Включення адреси, отриманої будь-яким шляхом (через веб-сервер-форму, через підписного робота і тому подібне), в список адрес, по якому проводиться будь-яка розсилка допускається лише за умови наявності належної технічної процедури підтвердження підписки, що гарантує, що адреса не потрапить в список інакше, як з волі власника адреси. Процедура підтвердження підписки повинна унеможливлювати потрапляння адреси в список адресатів будь-якої розсилки (одиничної або регулярної) за ініціативи третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками даної адреси).

Обов’язкова наявність можливості для будь-якого підписчика негайно залишити список розсилки лишень при виникненні у нього такого бажання. При цьому наявність можливості полишити список сама по собі не може слугувати виправданням внесення адреси в список не з волі власників адрес;

6.7. Здійснювати спроби несанкційованого доступу до ресурсів Виконавця і до інших систем, доступних через мережу Інтернет. Під несанкційованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від того, що передбачався власником;

6.8. Здійснення дій з передачі комп’ютерам або устаткуванню третіх осіб безглуздої або даремної інформації, що створює зайве (паразитне) навантаження на ці комп’ютери або устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в об’ємах, що перевищують мінімально необхідну для перевірки зв’язку мереж і доступності окремих її елементів;

6.9. Використовувати Послуги для поширення і передачі порнографічних матеріалів;

6.10. Публікувати, та/або іншим способом поширювати відомості про третіх осіб, які не відповідають дійсності, і таким чином зачіпають честь та гідність фізичних осіб, або ділову репутацію юридичних осіб;

6.11. Публікувати та/або використовувати ідентифікаційні персональні дані (імена, адреси, телефони і тому подібне) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи прямо уповноважили Абонента;

6.12. Публікувати та/або поширювати матеріали, що захищаються авторськими правом, Тим самим порушуючи порушуючи авторські і суміжні права;

6.13. Розміщувати схеми обману, засоби, для злому програмного забезпечення, утиліти перенаправлення трафіку; поширювати програмне забезпечення для розсилки спаму, бази даних адрес електронної пошти; публікувати пропозиції по послугах розсилки спаму.

7. Приведений перелік неправомірних дій Абонента не є остаточним. Будь-яка дія Абонента, не передбачена Договором і чинним законодавством України, технічними стандартами і нормами поведінки в мережі Інтернет, що містить склад кримінального або адміністративного правопорушення, або що порушує права і законні інтереси третіх осіб, може класифікуватися Виконавцем як істотне порушення умов Договору.

9. В разі порушення перерахованих Умов Виконавець має право припинити надання послуг за даною угодою до повного усунення Абонентом фактів, що послужили підставою для такого припинення, або припинити надання Послуг і розірвати цей Договір в однобічному порядку.

10. Невнесення передоплати Абонентом більше 30 календарних днів Сторони визнають як відмову Абонента від подальшого використання послуг за даною угодою, Договір вважається розірваним, а всі дані Абонента з бази даних і з серверів видаляються без додаткового нагадування.

Прокрутить наверх